افزودنی در لاستیک
03 11

افزودنی در لاستیک

افزودنی در لاستیک
برعکس سایر پلیمرهای موجود در بازار، تولیدکنندگان بزرگ الاستومرها، مصرف کننده گان عمده آنها نیز هستند. در حقیقت طبق اطلاعات زیر بیشتر ظرفیت تولیدی الاستومرها را بخش تایر بخود اختصاص میدهد:

برخلاف پلیمرهای غیرلاستیکی که سفت یا غیر ارتجاعی هستند پلیمرهای الاستومری دمای انتقال شیشهای (Tg) بسیار کمتری دارند . معمولا بین ۴۰°C - و ۱۲۰°C -. تفاوت دیگر الاستومرها نسبت به پلیمرهای دیگر آن است که ساختمان الاستومرها بسیار آمورف تر بوده و حالت بلوری بسیار کمتری از پلاستیکهای سخت دارند. اما در بین ماکرو مولکولهای آنها نیروی جاذبه بسیار کمی وجود دارد؛ از قبیل جاذبه های قطبی یا پیوندهای هیدروژنی.

ویژگی مهم دیگری که اغلب الاستومرهای امروزی دارند.
(بجز لاستیک سیلیکون EPDM ، هیدرین و هیپالون) آن است که معمولا در زنجیر اصلی پلیمر آنها پیوندهای غیر اشباع وجود دارد. ویژگی فوق باعث میشود که برای ایجاد پیوندهای عرضی توسط گوگرد مواضع فعالی فراهم گردد این مسأله بعدأ بررسی خواهد شد).

اکثر الاستومرهای مصنوعی امروزی با فرآیند امولسیون و یا با فرآیند محلول پلیمریزه می شوند. از پلیمریزاسیون امولسیون (که پلیمریزاسیون در یک سیستم امولسیون مائی درمایسلهای» صابونی با مکانیسم رادیکال آزاد اتفاق می افتد) معمولا الاستومری با توزیع جرم مولکولی پهن تر تولید می شود که فرآیند آن آسانتر از الاستومرهایی است که با سیستم پلیمریزاسیون محلول پلیمریزه شده اند (در هنگام آسیاب کردن، کمتر کش میآیند و یا در مقابل رفتار گرمانرمی مقاومت نشان میدهد). از طرف دیگر پلیمریزاسیون محلول، فرآیندی است که معمولا با یک کاتالیزور از نوع فضا ویژه انجام میگیرد. مکانیسم یونی فوق الاستومرهایی با ساختمان خالص تر تولید میکند، که توزیع جرم مولکولی آنها بسیار باریک تر است. این امر سبب میشود که الاستومر پخت شده خواص فیزیکی بهتری داشته باشد ولی فرآیند نمودن آنها نسبت به الاستومرهایی که با پلیمریزاسیون امولسیون حاصل می شوند مشکل تر است. جدول زیر کاربرد دو فرآیند فوق را برای الاستومرهای معمولی در مقیاس تجارتی نشان میدهد.
صنایع لاستیکی کربن بسپاراسپادانا تولیدکننده انواع قطعه و قطعات لاستیکی در اصفهان


دیدگاه

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.

بیان دیدگاه