مصاحبه تلویزیونی مدیران صنایع لاستیکی کربن بسپاراسپادانا در شبکه ایران کالا
19 08

مصاحبه تلویزیونی مدیران صنایع لاستیکی کربن بسپاراسپادانا در شبکه ایران کالا

پ خش زنده گفت و گوی تلویزیونی مدیران شرکت صنایع لاستیکی کربن بسپاراسپادانا از شبکه ایران کالا در تاریخ چهاردهم آبان ماه سال 1398 در برنامه بارکد در این گفت و گوی تلویزیونی موضوعاتی از قبیل: ...

مطالعه بیشتر