شعبه فروشگاه

  • اصفهان - خیابان عطاالملک - فاز 6 - پلاک 404

  • (crbpolymer@gmail.com)

  • (دفترفروشگاه: 3133872797)

شعبه کارخانه

  • شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 30

  • (crbnpolymer@gmail.com)

  • (دفترکارخانه: 3133813416)

ارتباط با کارشناسان

همچنین می توانید نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را با ما مطرح کنید.